Mateřská škola Krmelín | Naše pravidla

Naše pravidla

1. Ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu – abychom neublížili sobě ani ostatním dětem.
2. Ve třídě, v šatně, na chodbách se chováme tiše – abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem.
3. Spory mezi sebou řešíme slovem a přátelskou dohodou, naše ruce ostatním neubližují.
4. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda a teprve potom dospělou osobu – učíme se samostatnosti a vzájemné pomoci.
5. Vážíme si všeho, co druhý vytvoří - úmyslně kamarádovi neničíme hru ani práci.
6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat – nepovyšujeme se a neponižujeme se.
7. Mluvíme, chováme se slušně – jsme slušné děti.
8. Co nám nepatří, nebereme bez dovolení – co není naše je cizí.

Spoluúčast rodičů

Respektujeme rodinnou výchovu i její soukromí. Jsme připraveni poskytovat rodičům informace z oblasti předškolního vzdělávání.

Rodiče mají možnost pomáhat při organizaci mimoškolních aktivit, podílet se na dění a programech pořádaných mateřskou školou v obci. Naším záměrem je tuto spolupráci prohlubovat a přispívat tak k tomu, aby se děti v mateřské škole cítily spokojeně a bezpečně.

> zpět

Novinky

22. března 2022

Přijímací řízení 2022/2023, Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023 zde

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit