Mateřská škola Krmelín | Platby

Platby za pobyt dítěte:
dle §123 odst.4 Z.č.591/2004 Sb. a Směrnice č.2/2005 částka 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. Školné se hradí bezhotovostně, převodem z účtu na účet mateřské školy – číslo: 181 637 624/0300 se splatností 15 dne v měsíci. Nabízíme rodičům možnost platby měsíční nebo za celý školní rok najednou.
V průběhu roku se školné nevrací. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou jsou od platby školného osvobozeny.

Platby za stravování:
informace o platbách za stravování v mateřské škole najdete na stránkách Základní školy T. G. Masaryka Krmelín

http://www.zskrmelin.cz/deni-ve-skole/skolni-jidelna/


Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě provádějí rodiče ve školní jídelně Základní školy.

 

Školní jídelna Základní školy T. G. Masaryka Krmelín - e-mail: sjkrmelin@email.cz

Vedoucí školní jídelny Lenka Košťálová - tel: 601 336 573 

První den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si může rodič stravu vyzvednout ve výdejně mateřské školy od 11:00 do 11:15 hod., do vlastních nádob.

Upozorňujeme rodiče, že další neodhlášený den bude strava započítaná v plné výši 65,-Kč za jeden neomluvený oběd.

 

> zpět

Novinky

22. března 2022

Přijímací řízení 2022/2023, Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023 zde

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit