Mateřská škola Krmelín | Platby

Platby za pobyt dítěte:
dle §123 odst.4 Z.č.591/2004 Sb. a Směrnice č.2/2005 částka 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. Školné se hradí bezhotovostně, převodem z účtu na účet mateřské školy – číslo: 181 637 624/0300 se splatností 15 dne v měsíci. Nabízíme rodičům možnost platby měsíční nebo za celý školní rok najednou.
V průběhu roku se školné nevrací. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou jsou od platby školného osvobozeny.

Platby za stravování:
informace o platbách za stravování v mateřské škole najdete na stránkách Základní školy T. G. Masaryka Krmelín

http://www.zskrmelin.cz/deni-ve-skole/skolni-jidelna/


Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě provádějí rodiče ve školní jídelně Základní školy.

 

Školní jídelna Základní školy T. G. Masaryka Krmelín - e-mail: sjkrmelin@email.cz

Vedoucí školní jídelny Lenka Košťálová - tel: 601 336 573 

První den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si může rodič stravu vyzvednout ve výdejně mateřské školy od 11:00 do 11:15 hod., do vlastních nádob.

Upozorňujeme rodiče, že další neodhlášený den bude strava započítaná v plné výši 65,-Kč za jeden neomluvený oběd.

 

> zpět

Novinky

07. května 2020

OBNOVENÍ PROVOZU Mateřské školy Krmelín 18.5. 2020 celý text

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit