Mateřská škola Krmelín | Vzdělávací program

"CESTY, CESTIČKY, KAM NÁS POVEDOU..."

Motto:
"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi, a já si zapamatuji, nech mne to udělat, a já pochopím."

Vzdělávací záměry:
Hlavním záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality s pozitivním vztahem k sobě, k vlastnímu zdraví, k druhým, světu kolem nás, k planetě Zemi, k historii, tradicím a zvykům.

Naše děti budou po celý život čelit změnám – chceme je připravit tak, aby zvládly roli člověka ve svém životě bez rizik a obtíží.

Hlavní cíle:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání:
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost:
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí:

Vzdělávací obsah: 
Vzdělávací obsah vychází z přirozených a dětem blízkých témat jako je pohádka, příroda, člověk, rodina, lidské tělo, vztah ke světu, společnosti, tradicím … a odvíjí se od nejbližšího a známého dětem až ke vzdálenějšímu a neznámému. Vzdělávací obsah je zpracován učitelkou pro každou třídu samostatně v měsíčních tématech a dále členěn do 14 denních podtémat, která jsou podrobně konkretizovaná a zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Oblasti, hry a učební metody jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

Při realizaci vzdělávacího obsahu preferujeme skupinovou práci, metody prožitkového učení, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, dětské zvídavosti, zájmu poznávat nové, objevovat, získávat další dovednosti a zkušenosti.
Mateřská škola používá nejefektivnější způsob výuky dětí - učení hrou. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně.

V naší mateřské škole dbáme rovněž na to, aby naše děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit.

Vzdělávací obsah:                 

Je vytvářen tak, aby představoval hlavní prostředek k vzdělávání dítěte v mateřské škole a sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.

Je zpracován do integrovaných bloků, které  zahrnují  pět  vzdělávacích oblastí podle RVP PV.

Tyto oblasti se navzájem prolínají, prostupují a nutnost propojení v praxi ukazuje, že čím více je propojení dokonalejší, tím bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Cesty a cestičky – kam nás povedou…

Tematické bloky:

  1. Cesta ke kamarádům
  2. Cestičky do přírody
  3. Cesty za poznáním
  4. Cesta k tradicím
  5. Cestičky do světa

 

> zpět

Novinky

07. května 2020

OBNOVENÍ PROVOZU Mateřské školy Krmelín 18.5. 2020 celý text

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit