Mateřská škola Krmelín | Vzdělávací program

"CESTY, CESTIČKY, KAM NÁS POVEDOU..."

Motto:
"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi, a já si zapamatuji, nech mne to udělat, a já pochopím."

Vzdělávací záměry:
Hlavním záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality s pozitivním vztahem k sobě, k vlastnímu zdraví, k druhým, světu kolem nás, k planetě Zemi, k historii, tradicím a zvykům.

Naše děti budou po celý život čelit změnám – chceme je připravit tak, aby zvládly roli člověka ve svém životě bez rizik a obtíží.

Hlavní cíle:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání:
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost:
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí:

Vzdělávací obsah: 
Vzdělávací obsah vychází z přirozených a dětem blízkých témat jako je pohádka, příroda, člověk, rodina, lidské tělo, vztah ke světu, společnosti, tradicím … a odvíjí se od nejbližšího a známého dětem až ke vzdálenějšímu a neznámému. Vzdělávací obsah je zpracován učitelkou pro každou třídu samostatně v měsíčních tématech a dále členěn do 14 denních podtémat, která jsou podrobně konkretizovaná a zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Oblasti, hry a učební metody jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

Při realizaci vzdělávacího obsahu preferujeme skupinovou práci, metody prožitkového učení, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, dětské zvídavosti, zájmu poznávat nové, objevovat, získávat další dovednosti a zkušenosti.
Mateřská škola používá nejefektivnější způsob výuky dětí - učení hrou. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně.

V naší mateřské škole dbáme rovněž na to, aby naše děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit.

Vzdělávací obsah:                 

Je vytvářen tak, aby představoval hlavní prostředek k vzdělávání dítěte v mateřské škole a sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.

Je zpracován do integrovaných bloků, které  zahrnují  pět  vzdělávacích oblastí podle RVP PV.

Tyto oblasti se navzájem prolínají, prostupují a nutnost propojení v praxi ukazuje, že čím více je propojení dokonalejší, tím bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Cesty a cestičky – kam nás povedou…

Tematické bloky:

  1. Cesta ke kamarádům
  2. Cestičky do přírody
  3. Cesty za poznáním
  4. Cesta k tradicím
  5. Cestičky do světa

 

> zpět

Novinky

22. března 2022

Přijímací řízení 2022/2023, Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023 zde

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit