Mateřská škola Krmelín | Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofie mateřské školy:
„Učit se být sám sebou, učit se žít s ostatními, učit se komunikovat, učit se, jak se učit.“.

Vzdělávací záměry:
Hlavním záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality s pozitivním vztahem k sobě, k vlastnímu zdraví, k druhým, světu kolem nás, k planetě Zemi, k historii, tradicím a zvykům.

Naše děti budou po celý život čelit změnám – chceme je připravit tak, aby zvládly roli člověka ve svém životě bez rizik a obtíží.

Hlavní cíle:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání:
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost:
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí:

Vzdělávací obsah: 
Vzdělávací obsah vychází z přirozených a dětem blízkých témat jako je pohádka, příroda, člověk, rodina, lidské tělo, vztah ke světu, společnosti, tradicím … a odvíjí se od nejbližšího a známého dětem až ke vzdálenějšímu a neznámému. Vzdělávací obsah je zpracován učitelkou pro každou třídu samostatně v měsíčních tématech a dále členěn do 14 denních podtémat, která jsou podrobně konkretizovaná a zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Oblasti, hry a učební metody jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

Při realizaci vzdělávacího obsahu preferujeme skupinovou práci, metody prožitkového učení, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, dětské zvídavosti, zájmu poznávat nové, objevovat, získávat další dovednosti a zkušenosti.
Mateřská škola používá nejefektivnější způsob výuky dětí - učení hrou. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně.

V naší mateřské škole dbáme rovněž na to, aby naše děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit.

Vzdělávací obsah:                 

Je vytvářen tak, aby představoval hlavní prostředek k vzdělávání dítěte v mateřské škole a sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.

Je zpracován do integrovaných bloků, které  zahrnují  pět  vzdělávacích oblastí podle RVP PV.

Tyto oblasti se navzájem prolínají, prostupují a nutnost propojení v praxi ukazuje, že čím více je propojení dokonalejší, tím bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Cesty a cestičky – kam nás povedou…

1. třída „Zelená“

Tematické bloky:

  1. Já a mí kamarádi, my se máme rádi
  2. Kouzla paní přírody
  3. Svět kolem nás

2. třída „Žlutá“

Tématické bloky:

  1. Planeta dětí
  2. Planeta sněhu a ledu
  3. Planeta Země

3. třída „Červená“

Tematické bloky:

  1. Co připravil podzim
  2. Jaká může být zima
  3. Co vykouzlilo jaro
  4. Na co se těšíme v létě

 

> zpět

Novinky

15. října 2018

Nahlášení zájemci už mohou děti přihlašovat na lyžařský kurz. www.prihlaska.nabile.cz/prihlaseni

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit